Gødskning

Vi har i vores plantage valgt at anvende husdyrgødning som fundament i vores gødningsstrategi. Gødningen får vi hos vores nabo som er mælkeproducent og vi har mulighed for at hente tilstrækkelige mængder af husdyrgødning til at vi kan grundgøde hele ejendommen. Husdyrgødningen er specielt velegnet hos os da den er med til at grundforbedre vores sandjord. Vores plantage er anlagt på inddæmmet havbund og jorden er meget sandet med eget meget lavt indhold af organisk materiale, derfor er det positivt for jordens dyrkningsegenskaber at tilføre husdyrgødning.Som suppleringsgødning anvender vi primært gødevanding. Vi kan vande hele vores areal med drypvanding og til vandingsvandet har vi mulighed for at tilføre næringsstoffer. For at optimere vores gødskning og for at undgå overgødskning udtager vi løbende jord- og bladprøver.