Sygdomme og skadedyr

Frugttræer bliver ligesom alle andre højere organismer udsat for sygdomme og skadedyr. Vi har i vores plantage valgt at dyrke frugten konventionelt, d.v.s. at vi anvender plantebeskyttelsesmidler for at kontrollere disse sygdomme og skadedyr. Indkøb af plantebeskyttelses midler er meget bekosteligt og da det samtidig er meget tidskrævende at sprøjte plantagen søger vi altid at minimere anvendelsen af sprøjtemidler. For kun at sprøjte når det er absolut nødvendigt anvender vi feromonfælder og limplader for at bestemme antallet af skadedyr. Samtidig har vi indkøbt en vejrstation med tilhørende pc-program som giver os mulighed for at følge klimaet meget specifikt her i plantagen. Herved kan vi minimere indsatsen over for primært svampesygdomme. Vi arbejder løbende på at minimere brugen af plantebeskyttelsesmidler, men samtidig har vi respekt for forbrugernes krav til frugtens kvalitet og udseende.