Renholdelse

Det er meget vigtigt at der holdes rent under frugttræerne. Dette gælder i en professionel frugtplantage såvel som i en have. Hvis frugttræerne udsættes for kraftig konkurrence fra ukrudt vil det medfører både nedsat udbytte og nedsat kvalitet samtidig med frugtstørrelsen ligeledes påvirkes negativt. Ukrudt er dog ikke altid en ulempe og derfor har vi et system med græsbaner i mellem træerne og barkultur under træerne. Græsbanerne er med til at holde gang i nyttedyrene foruden at de giver en mere styrke til jorden i mellem rækkerne. Vi anvender både mekanisk og kemisk renholdelse i vores plantage.