Nyplatning

Det er vigtigt at plantagen hele tiden holdes i optimal stand. Det vil sige at arealer, hvor produktionen er nedsat eller hvor der er sorter som er vanskelige at sælge, ryddes og tilplantes med nye træer. I vores plantage er der en løbende udskiftning, hvor de arealer som yder tilstrækkeligt udskiftes med nye træer og måske nye sorter. I foråret 2014 har vi planlagt tilplante ca. 2,5 ha med pærer og ca. 1,7 ha med æbler. Hos os planter vi 2860 træer pr. ha. Pærearealet tilplantes med Clara Friis og Lukas, mens der plantes Rød Ingrid i æblearealet.

Når der vælges sorter vælger vi ud fra følgende kriterier:

·      Generel sundhedstilstand, her er specielt modtagelighed for frugttræskræft (svampesygdom) meget vigtig.

·      Dyrkningsegenskaber, så som plukketidspunkt, behov for udtynding, følsomhed i forbindelse med plukning, lageregenskaber og vækst.

·      Udbyttepotentiale og efterspørgsel hos forbrugerne og detailhandlen.

I de senere år er plantning om foråret blevet mere og mere almindeligt. Vi har her hos os, også forsøgt os med plantning om foråret med gode resultater. For at en forårsplantning skal lykkedes skalarealet kunne vandes. En udtørring kort efter plantningen vil være ødelækkende for træerne.

Nyplantning er ofte en udfordring i plantager, hvor der plantes f.eks æbler efter æbler. Specielt på sandjord kan man få problemer med ”træ-træt jord”, hvilket medføre at de nyplantede træer har meget svært ved at komme i gang med at gro. Trætrætheden kan skyldes flere ting, såsom svampe, nematoder og andet. Den bedste måde at undgå problemer med trætræt jord er ved at komme ny jord i plante hullerne, jord som hentes uden for plantagen. Som hovedregel skal der fyldes 10 – 15 L ny jord i hvert plante hul.

Træer i en moderne frugtplantage har en meget svag vækst. Fordelen ved dette er at svagt voksende træer normalt yder godt, har mere farvet frugt og ikke skal beskæres så intensivt. En af ulemperne ved de svagt voksende træer er at rodudviklingen er så svag at træet ikke kan stå oprejst uden støtte. Derfor bygges et støttestativ som træerne bindes til.