Tilskud fra EU og DK

Tilskud fra den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investere i landistrikterne

Miljøteknologi 2018: Der er givet tilskud til en tunnelsprøjte med recirkulering af sprøjtevæske til frugttræer.

Miljøteknologi 2019: Der er givet tilskud til 2 maskiner til mekanisk ukrudtsbekæmpelse under frugttræerne.